My 4th VeGaN week.

Hey and welcome back to Taste Is Yours.

It’s over my friends. I just finished my 30-day VeGaN challenge 🙂 How was it? What were the positives and struggles on the other side? What it gave me and what it took? How do I feel after not eating meat, dairy, eggs, and fish for 30 days in a row? Let me answer all these questions one more time in the following post 🙂

So basically, this was the biggest most complex and longest challenge I have ever done in my life. Honestly, I don’t even remember doing something for 30 days in a row. Yes, I have tried several diets in the past but they all lasted only for a couple of days. I am not the person which would do something like this long term and also willingly. It would require a bigger force (master Yoda for example) to convince me that I should do things which I don’t believe in. But, this time I have experienced something completely different. Something that helped me not only to become a VeGaN for those 30 days but something which completely changed my life.

Čaves a vitaj späť na Taste Is Yours.

Tak a je koniec priatelia. Práve som skončil moju 30 dňovú vegánsku výzvu. Aké to celé bolo? Čo boli pozitíva a čo negatíva? Čo mi to celé dalo a čo z duhej strany vzalo? Ako sa cítím po nejedení mäsa, mliečnych výrobkov, vajíčok a rýb po dobu 30 dní? Na všetky tieto otázky vám odpoviem v nasledujúcom článku 🙂

Toto bola najväčšia, najkomplexnejšia a zároveň najdlhšia výzva v mojom živote. Úprimne povedané ani si nepamätám žeby som robil niečo dlhšie ako 30 dní v kuse. Áno, v minulosti som vyskúšal nejaké diéty ale žiadna z nich netrvala dlhšie ako pár dní. A kedže ja nie som človekom, ktorý by robil veci v ktoré neverí potrebovali by ste väčšiu silu aby ste ma na niečo také presvedčili. (napríklad majstra Jodu zo Star Wars). Avšak teraz to bolo iné a hlavne úplne dobrovoľné z moje strany. Vďaka tejto výzve som zažil niečo čo mi pomohlo nie len stať sa vegánom na 30 dní, ale celkovo zmenilo môj život.

The magic formula. – Magická vzorec. 

Last week I have already spoken about the mindset change. That it is all in your head and if you believe in something it will work out well for you. But there is one more thing. Besides the mindset shift, you have to look at the bigger picture. You have to build a plan which will be challenging as hell but at the same time, it will give you more than it takes.

My plan was not only to lose weight and STOP eating meat and fish for 30 days but to feel better, get healthier and START eating more vegetables and fruits, long-term. Do you see the difference and get what I mean here? During those 4 weeks, I focused only on positives and stopped thinking about negatives. I did not feel that I am missing a steak, chicken breast or fish for dinner. Or that my day will be f****** up if I will not have eggs and bacon for breakfast. Each of those 30 days I have started with a thought of “how can I make this day better than the previous one”. And it probably worked out very well because as you see, I am still here 🙂

And I am doing better than ever 🙂

Minulý týždeň som vám písal o tom, že je to všetko o zmene myslenia. Že všetko sa odohráva vo vašich hlavách a že keď v niečo veríte tak sa vám to nakoniec podarí dosiahnuť. Okrem toho je tam však ešte jedna dôležitá vec. A tou je myslenie vo väčšom obraze. Musíte si navrhnúť plán tak aby bol náročný ako sviňa, ale na druhej strane aby vám dal viac ako bral. 

V skratke povedané, mojim plánom nebolo len PRESTAŤ jesť mäso a ryby na 30 dní, ale cítiť sa lepšie, byť zdravší a ZAČAŤ jesť viac zeleniny a ovocia, a to dlhodobo. Vidíte a rozumiete tomu čo tu mám na mysli? Počas tých štyroch týždňov som sa sústredil iba na pozitíva a nie na negatíva. Necítil som, že potrebujem stejk alebo kuracie prsia na večeru. Alebo že môj deň bude o ničom keď si na raňajky nedám vajíčka so slaninou. Každý z tých 30tich dní som začal s myšlienkou “čo môžem dnes spraviť aby bol tento deň lepší ako včerajší”. Pravdepodobne to celé fungovalo keďže ako sami vidíte , ešte stále som tu 🙂

A darí sa mi lepšie ako kedykoľvek predtým 🙂

Positives vs negatives. – Pozitíva a negatíva.

Positives… Pozitíva…

+ I definitely have more energy and do not experience “after food coma” anymore – určite mám viac energie a moja pozornosť po jedlách neupadá tak ako predtým.

+ my digesting works better – moje trávenie funguje lepšie 

+ I cook new dishes and learn to use new ingredients – varím nové jedlá a spoznávam nové prípravy a ingrediencie

+ I feel calmer and not stressed – cítím sa pokojnejší a menej zostresovaný

+ my weight decreased by 2,1kg – schudol som 2,1kg 

+ I spend less money on grocery shoppings – míňam menej peňazí na nákupy

+ I eat food which does not come from dead or suffering animals – jem jedlo ktoré nepochádza z mŕtvych zvierat alebo zvierat ktoré predtým trpeli

…and now the negatives – a teraz negatíva

< I use more toilet paper – používam viac toaletného papiera 

< I was totally bloated for the first week – prvý týždeň som bol maximálne nafúknutý 

< dining out is super hard (90% of restaurants does not have a single VeGaN option) – jedenie von je veľmi ťažké, 90% reštaurácíí nemá vegánske jedlá vôbec v ponuke. 

< I have to search for new hobbies and way how to get tired as I have too much energy (especially in the evening) – musím si hľadať nové hobby a cesty ako sa unaviť keďže mám oveľa viac energie (hlavne večer) 

< it is tiring to explain to people for 1000th time that I do not eat meat or that I will not die of B12 deficiency – je veľmi unávné dookola vysvetľovať ľuďom že vážne nejem mäso a že neumriem z nedostatku vitamínu B12 

< I do shopping more often as the veggies and fruits gets rotten faster – musím robiť nákupy oveľa časťejšie kedže sa zelenina a ovocie kazia rýchlejšie

So that’s it for today. In case I forgot something I will definitely let you know in the upcoming days.

And if you wonder if you should try this challenge as well, I definitely say yes. Challenge yourself, challenge your environment, challenge the old-school thinking and try to live a bit differently. You live only once so do what is the best for you. At the end, you might like to be a VeGaN the same way as I do today. And If you don’t, then you can always go back to your previous life style. I will still be your friend 🙂

What do you think?

If you have any questions, you want to understand something more in depth or you need some motivation I am here. Let’s get in touch… 🙂 Take care and follow me, this is not the end yet 🙂

*IMPORTANT UPDATE: I prolong my VEGANism until I will feel that I have to change it back and become an omnivore again… Ciao

Tak a na dnes je to všetko. V prípade že som niečo zabudol tak vám to určite napíšem v nasledujúcich dňoch. 

A ak náhodou premýšľate nad podobnou výzvou a hlavne nad tým, že či ju vyskúšať alebo nie ja vám vravím ÁNO, skúste to. Vyzvite seba, vyzvite svoje okolie, narušte staré myslenie a pokúste sa žiť trochu inakšie. Žijete len raz tak robte len to, čo je pre vás najlepšie. Koniec koncov možno sa vám vegánstvo zapáči tak ako mne. A ak nie tak sa stále môžete rýchlo vrátiť k predchádzajúcemu štýlu žitia. Tak či tak budeme priatelia 🙂

Tak čo si myslíte?

Ak máte nejáke otázky, alebo chcete niečo hlbšie zrozumieť ja som tu. Kontaktuje ma… 🙂 Majte sa pekne a sledujte ma aj naďalej, toto ešte nie je koniec 🙂

*Dôležitá správa: Predlžujem svoj veganizmus až kým nepocítim, že potrebujem zmenu a že chcem byť opäť všežravcom. Ciao

SaveSaveSaveSave

SaveSave

SaveSave

 

Leave a Comment